భారతదేశం లో 35000+ ఆస్పత్రులు గురించి వివరాలు ( Hospitals in India in Telugu)

భారతదేశం లో 35000+ హాస్పిటల్ గురించి వివరాలు . భారతదేశం లో ఆసుపత్రుల చిరునామా, చిహ్నం, భీమా నెట్వర్క్, సంప్రదింపు వివరాలు, ఫోన్ నంబర్ మరియు ఇమెయిల్ చిరునామా వివరాలు కనుగొనేందుకు. మీ పట్టణం లో 25 భీమా నెట్వర్క్ లో అత్యుత్తమ ఆసుపత్రులు చూడండి.


परिणाम छानै :

డ్ .ముఖీ'ఏస్ రాజ్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 109/1 సరస్వతీ సదన్, Chs, దెవీ దయాల్ రోడ్, జలారామ్ ఆశిష్ T వార్డ్ కార్యాలయ్ కె పాస్, ములుండ్ పశ్చిమ, ముంబై, విపరీత్ ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400080
ఏస్ ఏమ్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - A-15, శాస్త్రీ నగర్, గఢ్ రోడ్, మెరఠ్ ,
మెరఠ్ , ఉత్తర ప్రదేశ్ , పిన్ కోడ్ - 250001
(఑య్ (నెత్ర్) బ్లాఇండ్) ఑య్ (నెత్ర్) హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - కె పాస్ మహాత్మా గాంధీ ఇంటర్ క్ లెజ్, బేంక్ రోడ్, గోరఖపుర్ ,
గోరఖపుర్ , ఉత్తర ప్రదేశ్ , పిన్ కోడ్ - 273001
(ఏమ్.ఏమ్.జీ. హాస్పిటల్) డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - Nr గన్టా ఘర్, G T Rd, గన్టా ఘర్, గాజియాబాద్ ,
గాజియాబాద్ , ఉత్తర ప్రదేశ్ , పిన్ కోడ్ - 201001
(నెత్రసంజీవనీ)డ్ .బోకిల్ ఑య్ (నెత్ర్) హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 497/ఏ, Sadarbazar, సివిల్ హాస్పిటల్ రోడ్, శివిర్, సాతారా ,
సాతారా , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 415001
(పూణే మెడికల్ ఫాఉండెశన్స్ పూణే ఇంటరనెశనల్) బర్న్స్ ఏండ్ క్ స్మెటిక్ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - SHIVGANGA పరిసర్, చాందనీ చౌక్, ఊపర్ సెవా వికాస్ బేంక్, భోసరీ, పూణే. ,
పూణే , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 410039
111 సెవ్ లాఇఫ్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - Sraikela Kharsawa, పశ్చిమీ సింహభూమ్ ,
పశ్చిమీ సింహభూమ్ , జార్ఖండ్ , పిన్ కోడ్ - 833214
7 ఏయర్ ఫా౅ర్స్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - నాథూ సింహ్ రోడ్, కానపుర్ నగర్ ,
కానపుర్ నగర్ , ఉత్తర ప్రదేశ్ , పిన్ కోడ్ - 208001
7 స్టార్ సుపరస్పెశలిటీ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 20-1-61, విపరీత్ ఏల్ i. c. బిల్డింగ్, ముఖ్య్ సడ్ క్, పూర్వీ గోదావరీ ,
పూర్వ్ గోదావరీ , ఆంధ్ర ప్రదేశ్ , పిన్ కోడ్ - 533001
ఏ ఏ మెడికల్ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - Mathigiri, ఏచసీఏఫ్ పోస్ట్ ,
కృష్ణగిరి , తమిళ్ నాడు , పిన్ కోడ్ - 635110
ఏ బీ సీ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - అస్సురాంస్ దియా సర్వశ్రెష్ఠ్ దెఖభాల్ హాస్పిటల్ P Ltd, నంబర్ 1, Malligai Salaiannamalai నగర్, అన్నామలాఈ నగర్ ముఖ్య్ సడ్ క్, తిరుచిరాపల్లీ ,
తిరుచిరాపల్లీ , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 620018
ఏ బీ ఏమ్ మల్టీస్పెశల్టీ హాస్పిటల్ ఏండ్ ఆఈ.వీ.ఏఫ్. సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - D-4/10, సివిల్ టాఉన్ ,
రాఉరకెలా , ఓడ్ ిశా , పిన్ కోడ్ - 769004
ఏ కెయర్ ఆర్థోపెడిక్ & జనరల్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - G-1 గిరిరాజ్ Towar సాఈ బాబా నగర్ ,
ఠాణె , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 401107
ఏ కెయర్ ఆర్థోపెడిక్ ఏండ్ జనరల్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - G-1, Giriral ట్ వర్, సాఈం బాబా నగర్, నయా పెట్రోల్ పంప్, Bhy - Miral రోడ్ రాజమార్గ్, విపరీత్, Miraroad, ఠాణె ,
ఠాణె , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 401107
ఏ డీ జె హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - మేన్ రోడ్, తిరునల్వేలి ,
తిరునల్వేలి , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 627657
ఏ దాస్ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 129, టేగోర్ టాఉన్, ఇలాహాబాద్, ఇలాహాబాద్ ,
ఇలాహాబాద్ , ఉత్తర ప్రదేశ్ , పిన్ కోడ్ - 211002
ఏ జీ చర్మపెటీ హెల్థ్ ఏండ్ మేటరనిటీ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ఏ.G విశ్వాస్, నంబర్ 2 భారతీ స్ట్రీట్, రాధా నగర్, Chrompet, చెన్నై, కాంచీపురమ్ ,
కాంచీపురమ్ , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600044
ఏ జీ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 785001
ఏ జీ పద్మావథిస్ హాస్పిటల్ లిమిటెడ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ఆర్.ఏస్. నం. 127/1a/1a/Ia/1, Villiyanoor మేన్ రోడ్, Arumbarthapuram, పాండిచెరీ ,
పాండిచెరీ , పుడుచెరీ , పిన్ కోడ్ - 605110
ఏ హామిద్ ఏస్ క్లినిక్ మేటరనిటీ ఏండ్ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - T-415, డ్ ఏ.కె.రోడ్, కోలకాతా ,
కోలకాతా , పశ్చిమ బంగాల్ , పిన్ కోడ్ - 700018
చిరునామా - Kazhakuttam, త్రివెన్ద్రమ్ ,
తిరుఅనంతపురమ్ , కెరల్ , పిన్ కోడ్ - 695004
చిరునామా - 434, జనతా రోడ్, నాగౌర్, నాగపట్టనమ్ ,
నాగపట్టనమ్ , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 611002
ఏ జె హాస్పిటల్ ఏండ్ రిసర్చ్ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - మంగలౌర్-ఉడుపీ రాజమార్గ్ Kuntikana మంగలౌర్-575004, మంగలౌర్ ,
మంగళూరు , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 575004
ఏ జె మంజూ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ఖానపుర్, ఝాలావాడ్ ,
ఝాలావాడ్ , రాజస్థాన్ , పిన్ కోడ్ - 326001
ఏ కె సీ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 26 శివాజీ నగర్, తంజావుర్ ,
తంజావుర్ , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 613001
ఏ కె జీ మెమోరియల్ సీ.ఓ. ఑పరెటివ్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - Talap, కన్నూర్ ,
కన్నూర్ , కెరల్ , పిన్ కోడ్ - 670002
ఏ కె జీ సర్జికల్ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - నంబర్ 225, ఆవాస్ వికాస్ క్ లోనీ, Masoodabad Chouraha, జీ.టీ.రోడ్, అలీగఢ్ ,
అలీగఢ్ , ఉత్తర ప్రదేశ్ , పిన్ కోడ్ - 202001
ఏ కె నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - రాజెంద్ర్ నగర్, పాట్నా ,
పాట్నా , బిహార్ , పిన్ కోడ్ - 800016
చిరునామా - పీ. ఓ, కోల్లమ్ కె నికట్ ,
కోల్లమ్ , కెరల్ , పిన్ కోడ్ - 690518
ఏ ఏమ్ వీన్ రిసర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రాఇవెట్ లిమిటెడ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - A-73, సెక్టర్ -35, నోఏడా ,
నోఏడా , ఉత్తర ప్రదేశ్ , పిన్ కోడ్ - 201301
ఏ ఏన్ బీచ్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - దరవాజా నంబర్ 15/9/13-24, ఆర్ K Beach రోడ్ కరీమనగర్ Maharanipeta, విశాఖాపట్టనమ్ ,
విశాఖాపట్టనమ్ , ఆంధ్ర ప్రదేశ్ , పిన్ కోడ్ - 530002
ఏ ఏన్ మగధ్ మెడికల్ క్ లెజ్ ఏండ్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - Anuragh నారాయణ్ మగధ్ మెడికల్ క్ లెజ్ ఔర్ హాస్పిటల్, శెర్ ఘాటీ రోడ్, గయా ,
గయా , బిహార్ , పిన్ కోడ్ - 823001
చిరునామా - ఏక్-1/7, పశ్చిమ విహార్, ముఖ్య్ రోహతక్ రోడ్ ,
దిల్లీ , దిల్లీ , పిన్ కోడ్ - 110063
చిరునామా - ఏక్-1/7, పశ్చిమ విహార్, ముఖ్య్ రోహతక్ రోడ్ ,
దిల్లీ , దిల్లీ , పిన్ కోడ్ - 110063
ఏ పీ హాస్పిటల్ (కేశలెస్ ఓనలీ ఫ్ ర్ గిప్సప్పన్) వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - అజీత్ నగర్ చౌక్, Sutlan హవా పానీ కీ టంకీ, అమృతసర్ కె పాస్ ,
అమృతసర్ , పంజాబ్ , పిన్ కోడ్ - 143006
చిరునామా - 46/6, Maduri రోడ్, రామనాథపుర్, రామనాథపుర్ ,
రామనాథపురమ్ , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 623501
ఏ ఆర్ హాస్పిటల్ ప్రాఇవెట్ లిమిటెడ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - no. 609, పూర్వ్ 5 వీం స్ట్రీట్, కె.కె. నగర్ ,
మధురై , తమిళ్ నాడు , పిన్ కోడ్ - 625020
ఏ ఆర్ కె నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - No.75/29-ఏ, చతుర్థ్ క్ర్ స్, సహ్-఑పరెటివ్ క్ లోనీ, కృష్ణాగిరీ ,
కృష్ణగిరి , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 635001
ఏ ఆర్ మిత్తల్ హాస్పిటల్, వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 132103
ఏ ఏస్ దహియా హాస్పిటల్ / ఏ.ఏస్ ఢేయా హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 2, ఆర్య్ నగర్, Asandh రోడ్, పానీపత్ ,
పానీపత్ , హర్యానా , పిన్ కోడ్ - 132103
ఏ ఏస్ కిడనీ హాస్పిటల్ ఏండ్ స్టోన్ సెంటర్ ప్రాఇవెట్ లిమిటెడ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 1/46, విజయ్ ఏన్క్లెవ్, మెన్ DABRI పాలమ్ రోడ్, OPP జిందల్ పబ్లిక్ స్కూల్, ,
దిల్లీ , దిల్లీ , పిన్ కోడ్ - 110045
ఏ ఏస్ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - Jitulal లెన్ Nalapar ,
పాట్నా , బిహార్ , పిన్ కోడ్ - 800009
ఏ సుపర్ స్పెశలిటీ ఆర్థోపెడిక్స్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 5/B, Nivrutti క్ లోనీ, Aryakanya విద్యాలయ్ రోడ్, Karelibaug, వడోదరా ,
వడోదరా , గుజరాత్ , పిన్ కోడ్ - 390018
ఏ వీ డా కాస్ట్ మెమోరియల్ క్లినిక్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - Nr. నెహరూ స్టెడియమ్, ఫతోర్దా ,
Margoa , గోవా , పిన్ కోడ్ - 403602
చిరునామా - నం 73/B వినయ్ Marga Siddarthanagar, మేసూరు ,
మేసూరు , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 570011
చిరునామా - No.97, Solaiappan స్ట్రీట్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళ్ నాడు , పిన్ కోడ్ - 600021
ఏ వీ ఏమ్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - Umiya ఘర్ Opp Arogaynagar కె పాస్ బస్ స్టేండ్ హిమ్మతనగర్, Sabar కాంథా ,
Sabar కాంథా , గుజరాత్ , పిన్ కోడ్ - 383001
ఏ ఏక్స్ ఆఈ హాస్పిటల్ ఏండ్ గ్లూకోమా సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - Arihant సుపర్ మార్కెట్ Lalbaug, వడోదరా కె పాస్ ,
వడోదరా , గుజరాత్ , పిన్ కోడ్ - 390004
ఏ వాయ్ మెడికల్ ఏండ్ రిసర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - Mathurapur, సమస్తీపుర్ ,
సమస్తీపుర్ , బిహార్ , పిన్ కోడ్ - 848101
ఏ. బీ. నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - లింక్ రోడ్, Natun బాజార్, Arambagh, హుగలీ ,
హుగలీ , పశ్చిమ బంగాల్ , పిన్ కోడ్ - 712104